Financiën

Dier In Nood Maastricht: Financieel Jaarverslag 2019

De stichting Dier In Nood Maastricht beheert een vermogen dat grotendeels verkregen is uit legaten. Het bedrag is belegd en de opbrengsten worden gebruikt om goede doelen op het gebied van dierenwelzijn te steunen. Er is een vaste lijst van goede doelen, maar projecten worden ook ondersteund. Afhankelijk van de hoogte van de marktwaarde worden incidenteel beleggingen verkocht om donaties te kunnen financieren.

In 2019 heeft het bestuur in totaal € 29.621,50 uitgegeven aan donaties. Dit is het hoogste bedrag dat de stichting in de afgelopen jaren heeft gedoneerd. 24 organisaties hebben een donatie ontvangen waarvan 16 jaarlijks worden ondersteund.

De marktwaarde van het belegde vermogen ligt ruim boven de oorspronkelijk waarde. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van het bestuur om het vermogen in stand te houden.

De inkomsten in 2019 bestaan uit dividend en de verkoop van effecten. De kosten bestaan uit donaties, bestuurskosten en bank/beleggingskosten. Er zijn dit jaar geen bijzondere inkomsten en uitgaven.

Carlo Poolen, penningmeester

14 juni 2020

 

ijsvogel 2Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2019 

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016 

Financieel verslag 2015

squirrel1

das

honey bee