Financiën

Dier In Nood Maastricht: Financieel Jaarverslag 2018

De stichting Dier In Nood beheert een geldbedrag dat verkregen is uit 2 legaten. Het bedrag is belegd en de opbrengsten worden gebruikt om goede doelen op het gebied van dierenwelzijn te steunen. Er is een vaste lijst van goede doelen, maar we geven ook donaties op basis van projecten. Afhankelijk van de hoogte van de marktwaarde worden incidenteel beleggingen verkocht om donaties te kunnen financieren.
Het bestuur heeft gekozen voor een meer actieve werkwijze. De lijst van goede doelen is sterk verkort en organisaties worden uitgenodigd om een projectvoorstel te doen. Het bestuur bespreekt de voorstellen en stelt de hoogte van de donatie vast. Als gevolg van de nieuwe aanpak hebben we in 2018 minder uitgegeven aan donaties. De dierenwelszijnsorganisaties moeten kennelijk nog wennen aan de nieuwe werkwijze.
De marktwaarde van het belegde vermogen ligt ruim boven de oorspronkelijk waarde. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van het bestuur om het vermogen in stand te houden.
De inkomsten in 2018 bestaan uit dividend en de verkoop van effecten. De kosten bestaan uit donaties, bestuurskosten en bank/beleggingskosten. Er zijn dit jaar geen bijzondere kosten.
Carlo Poolen, penningmeester
3 juni 2019

ijsvogel 2

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2015

squirrel1

das

honey bee